Garyp kan aan de slag: straks zonder aardgas

Gepubliceerd door ekggaryp op

GARYP – Het dorp Garyp kan aan de slag om het eerste aardgasvrije dorp van Nederland te worden. De gemeente Tytsjerksteradiel krijgt hiervoor een bijdrage van € 5,5 miljoen uit het rijksprogramma proeftuinen voor aardgasvrije bestaande wijken.

Voor de zomer heeft de gemeente in nauwe samenwerking met Enerzjy Koöperaasje Garyp (EKG), vereniging van Dorpsbelangen Garyp en de Ondernemersvereniging Garyp een plan bij het rijk ingediend. Wethouder Andries Bouwman (CU) is blij met het nieuws: “Garyp kan een voorbeeld worden voor andere dorpen in onze gemeente, in Fryslân en ver daarbuiten”, verwacht hij.

De energiecoöperatie (de EKG) heeft op de voormalige stortlocatie bij Gariperhoeke een zonnepark met 27.000 zonnepanelen gerealiseerd. Daarmee kan voldoende stroom voor het hele dorp worden opgewekt, ook voor de warmte, is de verwachting. Maar er wordt ook gewerkt aan energiebesparing en woningisolatie.

“In sinnige dei foar Garyp. De meter fan it sinnepark hat al de ferwachte jieropbringst fan seis miljoen kWh én wy kinne no ús ambysjes útfiere: Garyp as earste doarp dat yn eigen enerzjyferlet foarsjocht”, aldus mede-oprichter Gjalt Benedictus de EKG.

27.000 zonnepanelen

Op de foto, gemaakt bij het toekomstige Enerzjyhûs in Garyp, v.l.n.r.: Jacob Miedema (Enerzjy Koöperaasje Garyp EKG), Anne Elverdink (Ondernemersvereniging Garyp OVG), Richt Sterk (EKG), Jellie Bijlsma (OVG), Gjalt Benedictus (EKG), Sietze Algra (EKG), Andries Bouwman (wethouder Tytsjerksteradiel), Klaas Bosma (Dorpsbelangen Garyp).

Bron: Actiefonline

Categorieën: Uncategorized