Kerstmannen delen cheques uit in Garyp

Gepubliceerd door ekggaryp op

De verschillende verenigingen en stichtingen die ons dorp rijk is vervullen

– naast de directe activiteiten – een sociaal verbindende rol

in onze Mienskip. De verenigingen zijn met haar leden de

sociale “smeerolie”. Dit maakt en houdt ons dorp leefbaar.

In het bijna afgelopen jaar is het bijzonder lastig

geweest om activiteiten te ondernemen. Het is en was een

groot gemis in ons dorp dat veel activiteiten niet door konden gaan.

Naast het ontbreken van de sociale contacten is er bij de

meeste verenigingen en stichtingen ook grote financiële druk ontstaan en in

sommige gevallen staat het voortbestaan van de vereniging/stichting

daarmee op het spel. Dit mag en moet niet gebeuren, want

een dorp zonder verenigingsleven is een “dood” dorp.

Het bestuur van Enerzjy Koöperaasje Garyp en Stichting de

“Griene Greide” heeft gemeend om binnen haar vermogen

hier iets in te willen betekenen. De

stichting is een onderdeel van onze coöperatie en verwerft uit de

exploitatie van het zonnepark de “Griene Greide” inkomsten.

In de statuten van zowel Stichting de “Griene Greide” en

Enerzjy Koöperaasje Garyp staan enkele doelstellingen

genoemd. Naast het hoofddoel – het op een duurzame wijze

produceren van groene stroom – is een belangrijk nevendoel

het behartigen van maatschappelijke belangen in onze

Mienskip. Op grond van haar doelstellingen heeft het bestuur

van Stichting de “Griene Greide” en Enerzjy Koöperaasje

Garyp een financieel gebaar gemaakt naar alle verenigingen/stichtingen in

Garyp die (sociale-)activiteiten ontwikkelen en vrij toegankelijk

zijn voor alle inwoners van ons dorp. Voorwaarde is dus dat

eenieder hieraan mee kan doen.

Het betreft een éénmalige bijdrage van € 1.000 waarvoor symbolisch een cheque is uitgereikt.

Categorieën: Nieuws