Proeftuin uitgelicht: Garyp

In 27 proeftuinen wordt gewerkt aan het aardgasvrij maken van een woonwijk. Tussen 2018 en 2030 wordt door het hele land ervaring opgedaan. Hoe pak je dat aan, een wijk…
  • Algemeen telefoonnummer EKG/Aardgasvrij Garyp: 06-17108396 (Magdalena Benedictus)

    Telefoonnummer projectmanager Aardgasvrij Garyp: 06-22201490 (Jacob Miedema)
  • Email EKG: info@ekgaryp.nl
    Email project Aardgasvrij Garyp: aardgasvrij@ekgaryp.nl
  • Adres: Buorren 13 B, Garyp
  • Openingstijden: Woensdag van 13:00 tot 17:00 en vrijdag van 09:00 tot 16:00 uur.