Tijdelijke sluiting Enerzjy Hûs

Door de afgekondigde maatregelen van onze Minister President, zijn we helaas genoodzaakt het Enerzjyhûs tot 9 februari 2021 te sluiten voor publiek. Jacob en Henk