• Algemeen telefoonnummer EKG/Aardgasvrij Garyp: 06-17108396 (Magdalena Benedictus)

    Telefoonnummer projectmanager Aardgasvrij Garyp: 06-22201490 (Jacob Miedema)
  • Email EKG: info@ekgaryp.nl
    Email project Aardgasvrij Garyp: aardgasvrij@ekgaryp.nl
  • Adres: Buorren 13 B, Garyp
  • Openingstijden: Woensdag van 13:00 tot 17:00 en vrijdag van 09:00 tot 16:00 uur.