Terugleveren/spanningsproblemen Liander

Gepubliceerd door ekggaryp op

Ter informatie.

Liander heeft steeds meer spanningsproblemen in de netten, hier enige algemene informatie over terugleverproblemen bij particulieren.

De toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne- en windenergie zorgen voor drukte op het elektriciteitsnet. Zelfs zo druk dat het voor klanten niet meer vanzelfsprekend is dat zij altijd energie terug kunnen leveren. Dit is (lang) niet altijd zo, het gaat om de dagen dat de zon volop schijnt en velen aan het terugleveren zijn. Dit is een landelijk/ Friesland-breed probleem.

De techniek:

De spanning op het laagspanningsnet moet tussen de 207 en 253 Volt blijven (-10 en +10% van 230 Volt), anders gaan de apparaten bij mensen thuis stuk bij een te hoge spanning. De netbeheerder heeft als taak om die spanningshuishouding op orde te houden. Hoe meer mensen panelen op hun daken gaan leggen, hoe eerder er tegen de grenzen aangelopen wordt van het net wat betreft spanningshuishouding. Wanneer het daadwerkelijk aan het net ligt, schakelt vaak de omvormer bij particulieren automatisch uit. In sommige gevallen volstaat een andere instelling in een trafokast, in andere gevallen moet de netwerkbeheerder het net verzwaren en dat kost meer tijd.

Uit analyses blijkt dat de afgelopen jaren de benodigde aanpassingen voor spanningsklachten steeds zwaarder worden. Er worden met name nieuwe voedingspunten gerealiseerd om de spanningsklachten ‘toekomstvast’ op te lossen. In 2020 was er een toename van nieuwe voedingspunten van 40%.

Als toelichting twee verklarende links toegevoegd:

https://www.liander.nl/consument/energie-opwekken-en-terugleveren/spanningsproblemen?searchterm=problemen%20terugleveren

https://www.liander.nl/consument/energie-opwekken-en-terugleveren/spanningsproblemen/gevolgen

Vanaf 25 mei is een campagne gestart om particulieren daarover te informeren en wat mogelijkheden zijn om zelf maatregelen te nemen.

Handelingsperspectief :

Zijn de zonnepanelen aangemeld bij energieleveren.nl ?

Via deze route is er overzicht hoeveel particulieren zonnepanelen hebben om zo op tijd de netten te kunnen aanpassen. (vaak wordt dit vergeten!)

  1. Als er klachten zijn kan dat gemeld worden via: LKC.spanningsklachten@alliander.com Dan wordt via de slimme meter gecheckt wat de spanning is en wordt er contact opgenomen met de klant. Als blijkt dat de spanning > 10% tov nominale spanning is op momenten, moet het net opgewaardeerd worden. De wachttijd hiervoor is aanzienlijk gezien de problematiek.
  2. Vanzelfsprekend is er de klantenservice: https://www.liander.nl/contact-met-liander

Daar worden mensen dan verder geholpen. Ook is op de website van Liander nog meer informatie te vinden.

Categorieën: Nieuws